Impressum

Verenigde Sportmerken Europa BVBA

Janssen-Pharmaceuticalaan 4 - postbus 4
2440 Geel
België

Telefoonnummer: +32 14 85 47 85

E-mail: impressum@unitedspb.eu

Directeur:
Patrick Cloots

Handelsregister: Turnhout, HRT 089423

Ons BTW nummer is BE0471920737

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een agentschap voor consumentenrechten.